Thứ Ba, 2 tháng 2, 2016

FPT báo lãi 2.851 tỷ đồng năm 2015

Tập đoàn FPT vừa cho biết, kết thúc năm 2015, doanh thu toàn tập đoàn này ước tính đạt 40.002 tỷ đồng - tăng trưởng 14% so với năm 2014, lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.851 tỷ đồng - tăng 16% so với năm 2014.

www.mars-vn.com-FPT báo lãi 2.851 tỷ đồng năm 2015
www.mars-vn.com-FPT báo lãi 2.851 tỷ đồng năm 2015
Lợi nhuận sau thuế của FPT ước đạt 2.438 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2014. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ước đạt 1.933 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014.
Lãi cơ bản trên cổ phiếu ước đạt 4.369 đồng, tăng 17% so với năm 2014.
FPT cho biết, khối công nghệ ghi nhận doanh thu 8.605 tỷ đồng trong năm 2015, tăng 22% và lợi nhuận trước thuế đạt 926 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.
Khối viễn thông đạt mức doanh thu là 5.484 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.041 tỷ đồng, tương ứng tăng 16% và 10%.
Khối phân phối, bán lẻ các sản phẩm công nghệ có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 11% và 24%, đạt tương ứng 25.212 tỷ đồng và 729 tỷ đồng trong năm 2015.
Trong lĩnh vực bán lẻ, năm 2015, FPT đã vận hành 252 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc, với doanh thu tăng 51% và lợi nhuận trước thuế tăng 335% so với cùng kỳ, vượt 47,5% kế hoạch cả năm của mảng này.
FPT cũng cho biết, doanh thu từ thị trường nước ngoài của toàn tập đoàn ước đạt 4.859 tỷ đồng, tương đương 221 triệu USD, tăng 41% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 674 tỷ đồng, tương đương 31 triệu USD, tăng 17%.
FPT đặt mục tiêu kinh doanh năm 2016 với doanh thu dự kiến đạt 45.796 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2015, lợi nhuân trước thuế dự kiến đạt 3.151 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Nguồn http://vneconomy.vn/chung-khoan/fpt-bao-lai-2851-ty-dong-nam-2015-2016020201547114.htm

Xem thêm --> to chuc su kien, to chuc su kien chuyen nghiep, bong soi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét